Fangekasa bibelcamping 2021

Under forbehold om koronarestriksjoner som måtte gjelde i juli, planlegger vi en tilnærmet normal bibelcamp for sommeren 2021.

Det blir mye godt og variert innhold under årets bibelcamping.

Uke 27: Media, misjon og musikk
Klikk her for å lese mer om program og deltagere for uke 27

Uke 28: Barn – Ung – familie

Klikk her for å lese mer om program og deltagere for uke 28

Uke 29: Barn – Ung – familie

Klikk her for å lese mer om program og deltagere for uke 29

Uke 30: Barnefestival
Klikk her for å lese mer om program og deltagere for uke 30

Lørdag 31. juli: Avslutningsdag

Klikk her for å lese mer om konserter under årets bibelcamping. 

Klikk for booking av hytter (aktiveres 19.04. kl. 17.00)

Klikk for booking av campingplass (aktiveres 19.04. kl. 17.00)