Regler for «Fastboende» på Fangekasa

 1. Tildeling av fastplass
  Bestilling av fastplass eller ønske om å bytte fastplass meldes til styrets representant, fortrinnsvis på e-post; booking@fangekasa.no, alternativt på telefon 69 19 90 40.
  Det er styret for Fangekasa som regulerer størrelse og priser på fastplass. Endringer av priser skal varsles «fastboende» minst. 6 mnd. før fakturering.Når det blir ledige plasser tildeles disse etter rekkefølge på listen og ansiennitet som «fastboende».
  Barn kan ”arve” plassen av sine foreldre. Dette skal varsles til styrets representant som sørger for at leieforholdet oppdateres med ny kontaktinformasjon. Ny leietager skal signere på ny avtale.

  Tildeling av plasser gjøres normalt i april og det gjennomføres da en felles befaring av plassene.

  Gjeldende størrelser på fastplass:

  1. Liten plass: Opp til 60 m²
  2. Normal plass: 61 til 66 m²
  3. Stor plass: 67 – 74 m²
 2. Endring av størrelse på fastplass og platting
  Ønsker og behov for endringer av størrelse på fastplass, samt bygging av platting og evt. utvidelse av platting, skal avklares med styrets representant og evt. godkjennes av styret.Bygging/utvidelse av platting og plass uten godkjenning av styret/styrets representant vil kunne medføre pålegg om å rive og tilbakestille plassen til den avtalte størrelsen.
 3. Strøm
  Det skal benyttes godkjent strømkabel, 2,5 mm2. Ved eventuell bruk av skjøtekabel skal skjøten være tildekket med deksel. Brukes det kabelsnelle skal denne være rullet fult ut.
 4. Sikkerhet
  Campingvogner og bobiler skal ha et 6 kg. pulverapparat lett tilgjengelig.
  Vi anbefaler også på det sterkeste at det er installert røykvarsler og gassvarsler i campingvogn/bobil.
 5. Parkeringsplasser
  Hver vogn har anledning til å parkere én bil ved/i nærhet av vogna. Besøkende skal parkere på anviste parkeringsplasser dersom ikke annet er godkjent. Det er merkede handicapplasser ved hallen.
 6. Ro og orden
  Det skal være ro på plassen mellom kl. 23:00 og kl. 07:00. Bommen skal være låst mellom kl. 23:00 og kl. 07:00.Kjøring inne på campingområdet (gjelder fra hovedveien) skal begrenses. Hastigheten skal ikke overstige «gangfart».

  Campinggjester har tilgang til å kaste vanlig husholdningsavfall i merket container. Annet avfall, f.eks. møbler, byggevarer, elektrisk artikler, etc. kan ikke kastes på Fangekasa.

 7. Sanitæranlegg
  Campinggjestene har tilgang til toalett og dusj i servicebygget. Poletter til dusj selges i vakta.
  Fastboende har tilgang på to dusjer med myntautomat utenfor bibelcampingen.
  Fangekasa har to vaskemaskiner og tørketromler som kan leies under de fire ukene som bibelcampingen pågår. Man MÅ bestille tid og betale for leien i «vakta».
  Toalett- og ”gråvann” tømmes på anvist plass.
 8. Framleie av fastplass skal varsles til styrets representant
 9. Som hovedregel regnes sesongen fra 1. mai til  31. september eller etter avsluttet høstferie (uke 40). I tiden før og etter vil strøm og vann være frakoblet.
 10. Eventuelle mangler/feil meldes umiddelbart til styrets representant eller vaktmester. Under bibelcampingen kan man også melde fra til «Vakta».
 11. Hver vogn skal ha et skilt lett synlig i et vindu, som angir eier og kontakttelefon.

Disse reglene er til for å ivareta sikkerhet og like vilkår for våre gjester. Vi ber om at alle respekterer dem.
Evt. klager på regelbrudd meldes til styrets representant på e-post; booking@fangekasa.no eller til styrets leder på e-post styre@fangekasa.no
Klikk her for mer kontaktinfo.

 

Vennlig hilsen

Styret for Fangekasa Misjonssenter