Fangekasa Misjonssenter
Fangekasa
1798 Aremark

Telefon: +47 69 19 90 40
e-post: post@fangekasa.no

Bestillinger
Nettbestilling: fangekasa.no/booking
E-post: booking@fangekasa.no

Fakturaadresse
Fangekasa misjonssenter
E-post: kunde0033@krbilag.no

Fangekasa Misjonssenter
c/o Knif regnskap
Bergtoras vei 120
4633 Kristiansand 
Norway