Campingområdet på Fangekasa har totalt 125 plasser til campingvogner, bobiler og store telt. 65 av disse er faste plasser til sesongleie og 40 plasser til korttidsleie. I tillegg har vi noen plasser som egner seg til mindre telt.

Campingplassen er åpen for fastplass-gjester (Fastboende) fra 1. mai til 31. sept./høstferien. Døgnutleien er normalt bare åpen under bibelcampingen, uke 27 – 30.

Priser for camping per døgn

 • Vandrertelt (lite telt): kr. 130,-
 • Stort telt: kr. 210,-
 • Strøm telt per døgn: kr. 30,-
 • Campingvogn: kr. 320,-
 • Bobil: 320,-
 • Strøm campingvog/bobil: kr. 60,-

Ved leie av Fangekasa til egne arrangement er det selvfølgelig mulig å benytte seg av campingområdet også.

For camping i forbindelse med bibelcampingen er noen av plassene lagt ut for forhåndsbestilling på nett. Klikk her for å bestille på nett.

Regler og vilkår for camping på Fangekasa

 1. Ankomst og avreise
  1. Ved ankomst skal man henvende seg i vakta.
   «Innsjekking» på campingplassen er fra kl. 15.00.
  2. Betaling gjøres ved ankomst.
  3. Utsjekking av campingplassen er kl. 12.00.
   Ønsker man å reise senere på dagen er bare hyggelig, men vogn/bobil/telt på flyttes. Det vil normalt være plass på parkeringsplassen. Dette avklares med vakta.
   Hvis man ikke har flyttet seg fra plassen innen kl. 12.00 må man betale for et nytt døgn.
  4. Forlengelse av leie
   Dersom man ønsker å bli lenger enn den avtale perioden må dette meldes og avklares med vakta senest kl. 12.00 dagen før opprinnelig avreisetidspunkt. Vi kan ikke garantere at det er plass eller at man evt. kan bli liggende på samme plass.
 2. Sanitæranlegg
  Campinggjestene har tilgang til toalett og dusj i servicebygget.
  Poletter til dusj selges i vakta.
  Fangekasa har to vaskemaskiner og tørketromler som kan leies under de fire ukene som bibelcampingen pågår. Man MÅ bestille tid og betale for leien i «vakta».
  Toalett- og ”gråvann” tømmes på anvist plass.
 3. Kjøkken og grill
  Vi har to gjestekjøkken. Et i «Låven», hvor det også er god spiseplass, og et mindre kjøkken i servicebygget.Fellesgrillen tennes opp til kl. 16.00. Den er tilgjengelig for alle.
  Engangsgriller er ikke tillat!
 4. Klesvask
  Våre gjester har tilgang på to vaskemaskiner og to tørketromler. Bestilling av tid og betaling gjøres i «vakta».
 5. Strøm
  Det skal benyttes godkjent strømkabel, 2,5 mm2. Ved eventuell bruk av skjøtekabel skal skjøten være tildekket med deksel. Brukes det kabelsnelle skal denne være rullet fult ut. Kabler kan leies i «vakta».
  Det er begrenset strømkapasitet på Fangekasa og vi må derfor be våre gjester om å ta hensyn til hverandre. Oppvarming av vogner/bobiler og fortelt skal helst gjøres med gass. Samtidig bruk av f.eks. komfyr, vannkoker og kaffetrakter vil kunne medføre at sikringen går, også for de som er koblet til samme kurs.
 6. Sikkerhet
  Plassering av vogner skal skje etter henvisning fra vakta. Det skal være minst 3 meter til nærmeste andre vogner, bobiler, telt og andre bygninger.
  Campingvogner og bobiler skal ha et 6 kg. pulverapparat lett tilgjengelig.
  Vi anbefaler også på det sterkeste at det er installert røykvarsler og gassvarsler i campingvogn/bobil.
 7. Parkeringsplasser
  Hver vogn har anledning til å parkere én bil ved/i nærhet av vogna. Besøkende skal parkere på anviste parkeringsplasser dersom ikke annet er godkjent. Det er merkede handicapplasser ved hallen.
 8. Ro og orden
  Det skal være ro på plassen mellom kl. 23:00 og kl. 07:00. Bommen skal være låst mellom kl. 23:00 og kl. 07:00.Kjøring inne på campingområdet (gjelder fra hovedveien) skal begrenses. Hastigheten skal ikke overstige «gangfart».Campinggjester har tilgang til å kaste vanlig husholdningsavfall i merket container. Annet avfall, f.eks. møbler, byggevarer, elektrisk artikler, etc. kan ikke kastes på Fangekasa.