Avslutningsdag – Lørdag 31. juli

Talere:

Maria Celine Lundeby og Svein Arne Lundeby

Organisten inviterer
Leif Ingvald Skaug (organisten) har med seg Maria Holand Tøsse og Gospel Explosion online-koret.