Fangekasa bibelcamp 2019

Velkommen til bibelcamping på Fangekasa, lørdag 29. juni – søndag 28. juli. Dette er den 35. sommeren med bibelcamping på Fangekasa og vi ønsker gamleRead More