Åpningsmøte 3. juli

Søndag  3. juli kl. 1830 Åpningsmøte Taler: Sven Arne Lundeby. Familien Moslått deltar.