Fortsatt ledige plasser til konsert Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæbo

Vi har fortsatt noen ledige bord/plasser til konserten med Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæbo. Du kan reservere plass på vår facebook-side eller i vakta på Fangekasa.

Hallen er nå nesten klar og vi gleder oss!

Nesten ferdig hall