Velkommen til dugnad

Endelig kan vi øsnke velkommen til dugnad på Fangekasa!
Nå som krav til avstand mellom mennesker er redusert fra to til en meter er det mulig å gjennomføre dugnad.

Vi prøver med første dugnad allerede lørdag 9. mai. fra kl. 09.00
Selv om det er få dager til så håper vi mange har lys og behov for å komme seg ut å være med i et arbeidsfellesskap.

De viktigste oppgavene er beising og vasking av hytter, men det er også andre oppgaver.

Neste fellesdugnad blir lørdag 23. mai.

Smittevern
Vi minner om at alle må ta hensyn til gjeldende smittevernregler.
Vi har fått tillatelse til å benytte toaletter i fellesbygg, men det forutsetter at vi har reholdsrutiner som følges opp. Dette vil det bli gitt god informasjon plassen.

Velkommen, og på forhånd, takk for hjelpen!