Fangekasa åpent for «fastboende»

Fra og med 20. april er det mulig for våre gjester med fast plass å overnatte på Fangekasa!
Men, det foreligger smittevernregler som må etterfølges.
I tillegg til de nasjonale reglene har Aremark kommune gitt oss noen pålegg som alle må følge. Vi har mottatt følgende skriv fra kommunen:

Det henvises til vedtak datert 03.04.2020 som ble forlenget ved vedtak av 14.04.2020.
Kommunen har besluttet å lempe noe på bestemmelsene slik at campingplasser kan åpne sin virksomhet fra 20.04 med visse restriksjoner. Kommuneoverlegen har i dag derfor fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b vedtar Aremark kommune begrensninger for drift av virksomheter på grunn av Covid 19:

Kommunen pålegger campingplasser, bobilcamping, gjestehavner eller annen virksomhet som driver hytte-/leilighetsutleie å holde felles sanitæranlegg stengt.

Virksomhetene kan bare holde oppe for å betjene utleie av overnattingsfasiliteter som har innlagt vann og avløp, og som har eget bad/wc og kjøkken. Det er ikke tillatt å leie ut til andre enn de som lovlig kan overnatte i tråd med dette. Vedtak gyldig ut mai med mulighet for forlengelse.

Vedtaket gjelder fra og med 20.04.2020 og ut mai 2020. Vedtaket kan forlenges.

I praksis betyr dette at man komme til Fangekasa og overnatte, men at man MÅ bruke toalett/bad/dusj og kjøkken i egen campingvogn (bobil). Vi er klar over at ikke alle har slike fasiliteter. Inntil videre det dessverre bare slik det er og vi be om forståelse for det.

I tillegg har kommunelegen i Aremark bedt oss om å informere om følgende:

Informasjon fra legetjenesten i Aremark kommune:
I lys av pågående covid19-pandemi ønsker vi å komme med en henstilling til de som oppholder seg i Aremark kommune, men som ikke er folkeregistrert her eller er pasienter ved vårt legekontor:

Aremark kommune plikter å yte øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i kommunen. Kommunen har kun to leger som både dekker daglegevakt, egne fastlegepraksiser, sykehjem og omfattende smitteverns- og samfunnsmedisinsk arbeid om dagen.

I lys av overstående og økt smitterisiko, kommer legetjenesten til å tolke bestemmelsen om øyeblikkelig hjelp strengt. Det vil si at alle med akutt alvorlig sykdom, store skader m.m. vil få hjelp, men det bes om forståelse for at alle med mindre alvorlige tilstander som urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner, mindre skader, medisinspørsmål o.l. vil bli bedt om å kontakte egen fastlege /hjemkommune.

Rita Martinsen, Kommuneoverlege

Vi ber alle om å respektere kommunale og nasjonale smitteverntiltak! Hus å holde avstand på to meter til personer utenfor egen husstand og at man ikke samles i grupper på mer enn 5 personer. Vi minner også om grundig håndvask og å hoste i albuen.

Vennlig hilsen

Styret for Fangekasa