Fangekasa fortsatt stengt

Aremark kommune har vedtatt å videreføre bestemmelsen om stenging av alle campingplasser til 20. april.

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b vedtar Aremark kommune stenging av følgende virksomheter på grunn av Covid 19:

  • Campingplasser som tilbyr faste oppstillingsplasser og utleie av oppstillingsplasser for campingvogner. Dette omfatter i tillegg steder der det tilbys oppstilling av bobiler. Eventuelle utleiehytter og teltplasser på campingplasser omfattes også av vedtaket.

Stengingen gjelder for både private og offentlige virksomheter.

I perioden mellom kl 0900-1900 alle dager, er det tillat med tilsyn og enkle vedlikeholdsoppgaver på campingvogner (med fortelt).