Vedtak om stenging av camping- og bobilplasser i Aremark kommune

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b vedtar Aremark kommune stenging av følgende virksomheter på grunn av Covid 19:

  • Campingplasser som tilbyr faste oppstillingsplasser og utleie av oppstillingsplasser for campingvogner. Dette omfatter i tillegg steder der det tilbys oppstilling av bobiler. Eventuelle utleiehytter og teltplasser på campingplasser omfattes også av vedtaket.

Stengingen gjelder for både private og offentlige virksomheter.

I perioden mellom kl 0900-1900 alle dager, er det tillat med tilsyn og enkle vedlikeholdsoppgaver på campingvogner (med fortelt).

Vedtaket gjelder fra 03.04 kl 16.00.2020 til og med 14.04.2020. Vedtaket kan forlenges.

Styret for Fangekasa ber alle respekterer dette vedtaket.