Åpning for booking utsatt til mandag 27. april

På grunn av all usikkerhet om korona-situasjonen har vi etter vurderinger i styret, og etter henstilling fra Aremark kommune, besluttet å utsette åpningen for booking til mandag 27. april, kl. 17.00.

Det er per i dag for mye usikkerhet om hvordan koronasituasjonen utvikler seg, og hvilke konsekvenser dette får for Fangekasa. Vi håper fortsatt at vi skal kunne invitere folk til en flott sommer på Fangekasa, men vi trenger mer informasjon før vi åpner for booking.

Vi håper og tror det er forståelse for dette i den situasjonen vi alle nå opplever.

Hilsen

Styret for Fangekasa misjonssenter