Endringer i talere under Bibel & sang

Det er noen endringer i talere under Bibel & sang (uke 27). Mathias Mjølhus skulle talt på kveldsmøtene 2., 3. og 4. juli, men har meldt forfall pga. sykdom.

Talere på kveldsmøter 2. – 4 juli:

Tirsdag 2. juli: Enok Kobbevik
Onsdag 3. juli: Sverre Bøe
Torsdag 4. juli: Kåre Lid

Det er også en endring ift. programmet, for Gudstjenesten 7. juli. Den er ved Sven Giljebrekke, sogneprest i Aremark.

De andre møtene går iht. programmet.