Fangekasa bibelcamp 2019

Velkommen til bibelcamping på Fangekasa, lørdag 29. juni – søndag 28. juli. Dette er den 35. sommeren med bibelcamping på Fangekasa og vi ønsker gamle og nye gjester hjertelig velkommen!

Programmet er nå klart og her på nettsiden vil dere fremover kunne se lese om talere, ledere og artister.

  • 29. – 30. juni: Åpningshelg
  • 1. – 7. juli: Bibel & sang
  • 8. – 21. juli: Barn – ung – familie
  • 22. – 27. juli: Barnefestifal
  • 27. – 28. juli: Avslutningshelg

Vi åpner for booking av hytter og campingplasser tirsdag 23. april (tredje påskedag) kl. 17.00. Vi legger ut en egen artikkel med detaljert informasjon om dette.