Avslutningsmøte for Fangekasa bibelcamping 2018

Søndag 29. juli er siste dag av årets bibelcamping og vi ønsker alle velkommen
til møte kl. 11.00.

Mathias Mjølhus taler og Brødrene Ådahl bidrar med sang og musikk.

Etter møtet er kaféen åpen med salg av middag og kaffemat.