Program for avslutningshelgen

Lørdag 28. juli

Kl. 11.00: Familiemøte

Kl. 14.00: Aktiviteter

Kl. 16.00: Kaféen åpner

Kl. 18.00: Kveldsmøte
– Tale av Mathias Mjølhus
– Sang av Brødrene Ådahl

Kaféen er åpen

Kl. 21.00: Konsert med Brødrene Ådahl

Søndag 29. juli

Kl. 11.00: Avslutningsmøte
– Tale av Mathias Mjølhus
– Sang av Brødrene Ådahl